Jaké máme vybavení

Jaké máme vybavení      Technické a přístrojové vybavení veterinární kliniky významně pomáhá veterináři stanovit správnou diagnózu onemocnění. Zkušený  lékař využívá anamnézy(údaje získané od majitele), klinického vyšetření a správně zvolené přístrojové diagnostiky ke komplexnímu stanovení zdravotního stavu pacienta.


Anesteziologický přístroj

Přístroj pro inhalační anestezii s precizním odpařovačem pro isofluran (inhalační anestetikum). V současné době je inhalační anestezie považována za nejbezpečnější formu celkové narkózy. Máme zde možnost regulovat hloubku anestezie i její délku. Po odpojení dochází k rychlému buzení pacienta. Tím, že pacient anestetikum dýchá, nedochází ke zbytečnému zatěžování jater a ledvin. Součástí každé anestetie je samozřejmě i monitornig vitálních funkcí a infuzní terapie.
Monitoring životních funkcí

Přístroj měřící základní životní parametry jako je srdeční činnost, teplota, nasycení tkání kyslíkem či koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu. Umožňuje nám sledovat průběh anestezie a flexibilně reagovat na momentální stav pacienta.

RTG
Rentgen patří mezi diagnosticky nejdůležitější přístroje, je nepostradatelný při zobrazování kostí a orgánů v hrudní a břišní dutině. Při průchodu rentgenových paprsků tělem pacienta je pohlcováno záření tkáněmi nestejnoměrně. Nejméně záření propustí kosti, nejvíce vzduch. Na snímku jsou kosti světlé, ostatní tkáně jsou různě probarveny. Vzduch je černý. I vzhledem k některým nežádoucím účinkům patří vyšetření RTG k velmi důležitým diagnostickým metodám a lze z něj získat mnoho užitečných poznatků o zdravotním stavu pacienta. Společně se sonografickým vyšetřením uceluje obraz stavu orgánů, nepostradatelný je při diagnostice nemocí kostí a páteře.  


 
SONO - Ultrasonograf
Slouží k zobrazování měkkých tkání, zejména hrudníku a břicha. Na základě odrazů ultrazvuku od rozhraní tkání vzniká obraz na monitoru, který vypadá jako pouhé zrnění, ale sonografista z něj dokáže vyčíst různé a často důležité anomálie. Ultrazvuk je na rozdíl od rentgenového záření naprosto neškodný. Před sonografickým vyšetřením je nutné oholit srst. Před vyšetřením ultrazvukem je vhodné vyšetřovat zvíře nalačno. Sonografem se vyšetřují zejména játra, ledviny, močový měchýř, děloha, prostata i srdce.


EKG - Elektrokardiograf
Přístroj, který zaznamenává elektrickou aktivitu srdce a umožňuje diagnostikovat zejména arytmii (nepravidelnosti srdeční akce). Vzhledem k výrazným specifikům pravidelnosti srdečních úderů u psů je vhodné preferovat při kardiologických vyšetřeních zejména auskultaci (poslech), RTG a sono.


ENDOSKOP

Umožňuje prohlédnutí vnitřních tělesných orgánů a dutin ,do kterých se zavádí přirozenými otvory (např.dutinou ústní, konečníkem,pochvou). Využívá schopnosti ohebných optických vláken přenášet světlo a obraz. Podle vyšetřovaného orgánu se nazývá např. gastroskopie (vyšetření žaludku) ,kolonoskopie (vyšetření strřeva), laparoskopie (vyšetření dutiny břišní) aj.. Endoskopické vyšetření doplňuje v některých indikovaných případech vyšetření rentgenologické a sonografické.


Ultrazvuk na čištění zubního kamene
Tento přístroj slouží k dokonalému odstranění zubního kamene - pevného povlaku, který se ze slin usazuje na povrchu zubů. Zubní kámen je odstraňován hrotem přístroje, kterým se přejíždí po zubech. Hrot je chlazen proudem vody, která zároveň zubní kámen vyplachuje. K dokonalému odstranění zubního kamene je nutné pacienta sedovat (uspat). V závažných případech, je-li riziko narkózy vysoké, lze částečně zubní kámen odstranit škrabkou. Tento způsob odstraňování není ovšem zdaleka tak dokonalý.


Elektrokauter
Využívá tepelného efektu na tkáň. Slouží k chirurgickému odstraňování nežádoucí tkáně a zastavování krvácení.


Sterilizátor
Používáme jej ke sterilizaci operačních nástrojů, roušek a jiného materiálu. V našem sterilizátoru jsou předměty vystaveny po stanovenou dobu vysoké teplotě a působení horkého suchého vzduchu. Parametry  sterilizátoru  necháváme pravidelně kontrovat technikem a ověřujeme, zda sterilizace probíhá důkladně. To je velmi důležité pro vyloučení pooperačních infekcí. .Digitální váha
Jedná se o váhu s větší deskou, speciálně určenou pro zvířata. Hmotnost pacienta je důležitá  při stanovení dávky léčiv, anestetik a při kontrole optimální hmotnosti u obézních či vyhublých pacientů. Nově jsme pořídli i menší váhu pro naše malé pacienty jako jsou drobní savci či ptáci.
 

Odstředivka (centrifuga)
Slouží k rychlému oddělení jednotlivých složek tekutin pomocí odstředivé síly. Zkumavka se vzorkem (krve, moči) se vloží do odstředivky; po několika minutách se na dně usadí tuhé částice a nad nimi zůstane tekutina. Z obou složek zjišťujeme různé parametry pomáhající upřesnit druh onemocnění.


Laboratorní mikroskop
 
Jeho pomocí hledáme například parazity ve vzorcích získaných z kůže a srsti zvířete, v močovém sedimentu (získaném pomocí odstředivky)  zjišťujeme přítomnost krystalu močových kamenů – každý druh krystalizuje do jiného tvaru. Můžeme odhalit příznaky zánětů močového měchýře (různé druhy buněk a krvinek). Pomocí mikroskopu provádíme i tzv. cytologické vyšetření fáze pohlavního cyklu fen.
 

Glukometr
Pomocí glukometru stanovujeme hladinu cukru v krvi za několik sekund, což může diabetikovi mnohdy zachránit život. Cukrovka je u zvířat velice časté onemocnění a někdy je třeba rychle  terapeuticky zasáhnout.


Otoskop
Nástroj slouží k vyšetření uší; jeho pomocí můžeme prohlédnout zvukovod až k bubínku. Lze jím odhalit příznaky zánětu, přítomnost cizích těles (osin), porušení bubínku a jiné defekty. Otoskopem můžeme  prohlížet i struktury oka nebo i dutiny úst či krku.

 
Fonendoskop
Základní nástroj k poslechu hrudníku (srdce, plíce) či dutiny břišní (činnost střev).
Čtečka mikročipů