Otravy

 
 Otravy(intoxikace) bývají u majitelů psů velice často na naší klinice konzultovány .Jejich diagnostika nebývá jednoduchá a někdy je rozhodující rychlost ošetření.Je nutné si uvědomit,že k intoxikaci nemusí dojít pouze pozřením nebo vypitím jedovaté látky,ale i kontaktem a velmi zřídka vdechnutím.Jednoznačně nejčastější otravy jsou způsobeny návnadami na hlodavce-rodenticidy.Těchto přípravků je mnohdy zneužito k úmyslnému poškození zdraví zvířat.Častěji jsou však nastraženy na nevhodných místech a nedostatečně zabezpečeny. Vyjímečně může dojít k otravě i po pozření otráveného hlodavce-zvláště u koček a velmi malých psů. Jedná se o preparáty způsobující krvácení z  tělních otvorů,krváceniny na sliznicích,malátnost,slabost a nechutenství.Léčba spočívá v dlouhodobém podávání antidota a v případě ztráty tekutin a krve i v intenzivní infůzní terapii. Další nebezpečí představuje otrava dusičnany a dusitany.Zdrojem můžou být především průmyslová hnojiva a kontaminovaná voda.Tyto látky se v trávícím traktu velice rychle vstřebávají , způsobují změny v krvi a způsobují poruchy transportu kyslíku do tkání. Zdravotní potíže nastupují velice rychle.Zpočátku se objeví nejčastěji dávení ,zvracení a průjem, později nastává zmodrání sliznic,zrychlení srdeční činnosti a dechu,ztráta vědomí a kóma. Další relativně frekventovanou intoxikací jsou látky používané k ochraně rostlin na polích proti hmyzím škůdcům-organofosfáty a karbamáty.Nebezpečí představuje zejména čerstvě ošetřený porost a postřikem zasažená voda v kalužích.Počátečním projevem otravy je lekavost,bojácnost, následně se objevuje slinění,zvracení a kolikové bolesti.Pokročilejší stádia se projevují svalovými záškuby , křečemi a může nastat i obrna dýchacího centra. Otravu mohou způsobit i některé těžké kovy,zejména chemikálie obsahující olovo,rtuť a měď.Riziko představuje i pozření většího množství čokolády.Neustále se setkávám s tím,že majitelé dávají svým mazlíčkům čokoládu jako pamlsek. Nevhodně položená a nezabezpečená může způsobit vážné zdravotní obtíže .Znovu zdůrazňuji,že čokoláda je pro psy jedovatá! Nebezpečí představuj í i některé rostliny , např.tis,konvalinka,rhododendron,břečťan aj.,z pokojových rostlin je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pěstování monstery,diefenbachie,anturia a různých pryšců. Většinou však nedojde k pozření významného množství rostlin a proto dochází většinou pouze k podráždění trávícího ústrojí.Za zmínku ještě stojí podávání česneku za účelem odčervení psů a koček,které se ještě často mezi veřejností praktikuje.Česnek může vyvolat snížení počtu červených krvinek a hemoglobinu v krvi.Při pozření většího množství hrozí vážné zdravotní potíže- nechutenství,bolesti břicha,průjem,zrychlení srdeční činnosti a někdy i dušení. Z otrav způsobených vdechnutím jedovaté látky bych jmenoval např.otravu oxidem uhelnatým,ke které může dojít při nedokonalém odtahu spalin z kamen,při požárech a ve velmi vysoké koncentraci výfukových plynů např. v garáži. Možností,čím se může váš svěřenec otrávit je opravdu mnoho a to jsem samozřejmě zdaleka nezmínil všechny.Prevencí je mít zvíře při venčení stále pod kontrolou a při podezdření na intoxikaci raději neodkladně navštívit veterinárního lékaře.

Publikováno v Jihlavských listech