Předoperační péče

  

 

Operace nebo zákrok, který vyžaduje uspání pacienta, je pro některé majitele silně stresující událost. Obávají se komplikací a následného ohrožení života svého miláčka. Lidé kteří trpí extrémní úzkostí, mohou přenášet strach i na své zvíře. Proto doporučuji klidné chování. Zvířata mají intuici a znervózní je chování majitele, vycítí úzkost. K omezení rizik spojených s anestezií a k zdárnému průběhu operace můžu doporučit ověřený postup, který se v praxi osvědčil. Před zákrokem se klidně chovejte, nebo alespoň se o to pokuste, případně předejte pacienta do ošetřování jiným členům rodiny, kteří netrpí tak velkými obavami. U zvířat lze strach omezit sedativy v tabletách. Podávají se cca dvě hod před zákrokem – je vhodné pořídit si je včas. Dávkují se dle hmotnosti a proto je nutné pacienta zvážit. Sedace u klidných zvířat není nutná, zklidňují se jen zvířata extrémně neklidná a agresivní, u kterých je obtížné provést důkladnou aplikaci anestetik. Dalším nezbytným opatřením je hladovka. Před anestezií nesmí pacient 24 hodin přijmout žádnou potravu a 4 hodiny před zákrokem by neměl pít. Důvodem je omezení rizik způsobených zvracením v průběhu zákroku a působení anestetik je účinnější. Hrozí nebezpečí vdechnutí obsahu z trávicího traktu, protože organismus nedokáže plně ovládat polykací reflex. Výjimkou jsou samozřejmě akutní případy (úrazy, poranění), kde hrozí výrazná ztráta krve. Eliminaci rizik spojených s anestezií umožňuje i předoperační vyšetření. Zodpovědný majitel si vyžádá kontrolu zdravotního stavu svého svěřence. Funkci vnitřních orgánů spolehlivě odhalí vyšetření krve, morfologické změny jsou prokazatelné RTG a sonografickým vyšetřením. Důležité je především RTG vyšetření srdce a plic. Změny anatomických poměrů dostatečně upozorní na možné problémy spojené s anestezií. Další výhodou důkladného vyšetření zdravotního stavu je náhodné odhalení počínajícího onemocnění, které často lze v iniciální fázi velmi dobře léčit a zabrání se zhoubné progresi nemoci. Výběr veterinárního pracoviště je také důležitým atributem. Zdárný průběh anestezie a operace může ovlivnit kvalitní předoperační vyšetření, vhodné prostory (sterilní operační sál), diagnostické a přístrojové vybavení. Důležitý je i odborný a dostatečně početný personál, který pomůže majiteli s fixací zvířete, sleduje v průběhu anestezie životní funkce pacienta, provede pooperační stabilizaci a dokonale zvládá obvazovou techniku. Důležité je i poučení majitele jak postupovat při pooperační péči v domácím prostředí. Zásadní je i čistota pacienta před zákrokem. Vykoupané, umyté a čisté zvíře nedává příležitost bakteriální kontaminaci a následnému hnisání operační rány. Anamnéza - historie a přehled o předchozích onemocněních – je důležitý faktor ovlivňující zdárný průběh operace. Je výhodné navštěvovat veterináře, který vede ucelenou evidenci a má k dispozici rychlé a přehledné údaje o předchozí léčbě. Ucelená kartotéka účinně pomáhá při komlexním řešení zdravotních obtíží pacientů. Při dodržení těchto zásad je riziko spojené s anestezií značně eliminováno. Není to samozřejmě stoprocentní záruka úspěšnosti zákroku. Živý organismus je složitý komlex plný nečekaných překvapení.