Obezita

 
 Obezita je obecně rozšířený problém u psů a koček v rozvinutých zemích.Z četných studií vyplývá, že zde nadváhou trpí 25-40% zvířat.Nadváha a obezita je doprovázena mnoha metabolickými a hormonálními změnami v těle. Je doprovázena mnoha zdravotními riziky,která mohou zhoršovat kvalitu a délku života.Nadměrná hmotnost se může podílet na vzniku onemocnění pohybového aparátu,poruch metabolismu a srdce.Postižení jedinci mohou trpět dýchacími potížemi ,cukrovkou, problémy s plodností,komplikacemi při anestezii atd.

Na vzniku obezity se podílí především všeobecně známý nadměrný příjem energie v potravě a nedostatek pohybu .Vliv mají ale i další faktory, jako je plemenná příslušnost(labradorský a zlatý retrívr,kokršpaněl,kolie,jezevčík,baset, bígl aj.), věk,hormonální poruchy,kastrace,některá léčiva nebo i druh používaného krmiva a frekvence krmení.,

Zvládnutí problému s nadváhou vyžaduje dodržování několika zásad a důslednou péči majitele.

Není-li si majitel jistý,zda je jeho pes či kočka v optimální tělesné kondici,je vhodné navštívit veterinárního lékaře.Ten zhodnotí výživný stav a v případě indicií ,které mohou poukazovat na některá onemocnění, navrhne příslušná vyšetření. Doporučí vhodnou dietu a další opatření.

Prvním a zásadním předpokladem je snížení energetického příjmu v potravě.Obézní zvířata potřebují velmi málo udržovací energie.Dietetický přístup k redukci hmotnosti zahrnuje několik možností. Nejvhodnějším způsobem je kontrolované snížení přísunu energie.Pokud chceme u psů dosáhnout snížení tělesné hmotnosti o 10-15% během 3měsíců , musíme krmit pouze 45 -55% energetické potřeby pro cílovou hmotnost, koček je to 60%. 1x týdně je vhodné nasadit hladovku a zajistit dostatečný přísun vody. Krmení sníženou dávkou běžného krmiva není příliš vhodné, protože pacient nedostane potřebné množství vitamínů a minerálních látek a snížení přísunu kalorií nebývá dostačující.Vhodnější řešení představuje použití speciálních veterinárních diet sloužících ke snížení nadváhy.Dnes lze na trhu vybrat z celé škály kvalitních krmiv, které budou chuťově vašemu miláčkovi vyhovovat.Úpravu krmné dávky je ovšem nutné podpořit i zvýšenou pohybovou aktivitou obézních zvířat. Nejvhodnější je rychlá chůze ( 20 minut 3x denně),protože nadměrná zátěž by mohla způsobit zdravotní problémy.U obézních koček je vhodné stimulovat pohyb hrou a novými podněty, např.hračkami. Je nutné,aby s redukčním režimem vašeho zvířete byli seznámeni všichni členové rodiny a všichni dodržovali stanovená pravidla.Velmi rozšířeným zlozvykem je například žebrání,které vede k příjmu krmiva bez pocitu hladu.Tomuto a neustálému přísunu krmiva v misce je nutné striktně zamezit.Majitel by měl zvíře každý týden zvážit a sledovat úspěšnost diety.Optimální je úbytek tělesné hmotnosti o 1-2% za týden.Pokud během měsíce nedojde k hubnutí,je nutné navštívit veterinárního lékaře a zkonzultovat s ním další postup.Při dodržování výše uvedených zásad je však úspěch téměř vždy zaručen.V současné době dochází ve veterinární medicíně ke změně přístupu k obezitě a začíná být klasifikována jako chronické onemocnění,které je provázeno celou řadou dalších zdravotních problémů.Proto je důležité nadváhu nepodceňovat a odpovídajícím způsobem řešit.

Publikováno v Jihlavských listech